Myśli nie/pozbierane (7)

Sekta o bałamutnej nazwie Prawo i Sprawiedliwość, utkana w znacznej mierze z niedobitków komunizmu, kreuje się na partię antykomunistyczną.

Twór o pokrętnej nazwie Prawo i Sprawiedliwość, realizujący cele czysto socjalistyczne, lokuje się po prawej stronie sceny politycznej.

Dziwowisko o załganej nazwie Prawo i Sprawiedliwość siłami rozwodników, karierowiczów i obłudników zaprowadza moralną odnowę narodu.

Zbieranina o odjechanej nazwie Prawo i Sprawiedliwość wmawia Polakom, że wstają z kolan przy okazji fundując im międzynarodowe poniżenie.

Sortyment o mistyfikatorskiej nazwie Prawo i Sprawiedliwość comiesięczne sabaty polityczne nazywa cyklicznymi uroczystościami o charakterze religijnym.

Łobuzeria o oszukańczej nazwie Prawo i Sprawiedliwość bez żenady eksploatuje hasło »ULICA I ZAGRANICA«, które w roku 1968 ukuł PRL-owski propagandysta tow. Zenon Kliszko.

Skupisko o kłamliwej nazwie Prawo i Sprawiedliwość totalną klęskę 27:1 poczytuje sobie, jako niebotyczne zwycięstwo.

Menażeria o szachrajskiej nazwie Prawo i Sprawiedliwość, depcząc obowiązującą konstytucję, zaprowadza bezprawie i niesprawiedliwość.


Leszek Juliusz Tomczuk

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.